วิธีการสมัครสมาชิก

ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ กดเพื่อไปยังหน้าสมัครสมาชิก และทำตามขั้นตอนด่านล่าง

How To Register Step

เมื่อสมัครสำเร็จ จะขึ้นข้อความดังภาพ

Successfully Register

ขั้นตอนการล๊อกอินให้เข้าไปที่ กดเพื่อไปยังหน้าล๊อกอิน และทำตามขั้นตอนด่านล่าง

How To Login

เมื่อล๊อกอินสำเร็จ จะขึ้นข้อความดังภาพ

Successfully Login