วิธีการจัด Ranking

วิธีการจัดลำดับ Ranking มีอยู่ 4 ตำแหน่งในเว็บ โดยเบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้

1. หน้าแรกของเว็บ TOP 10 GAME RANKING

จะเป็นการจัดอันดับทุกๆ ต้นชั่วโมง โดยจะจัดอันดับด้วยคะแนนโหวตของกระทู้ และรวมทุกกระทู้โดยไม่แยกหมวดหมู่ของเกมส์ กระทู้ไหนมีจำนวนโหวตสูงสุดจะได้ขึ้นเป็นที่ 1 และจะจัดอันดับทุกๆ ต้นชั่วโมง

2. หน้าแรกของเว็บ QUICK MOVE

จะเป็นการจัดอันดับทุกๆ ต้นชั่วโมง โดยจะจัดอันดับด้วยคะแนนโหวตสูงสุดในชั่วโมงที่ผ่านมา และกระทู้ต้องไม่ติด TOP 10 GAME RANKING

3. จัดอันดับโดยรวมกระทู้เกมส์ทั้งหมด กดเพื่อไปหน้าดังกล่าว

จะเป็นการจัดอันดับ เหมือนหมวดหมู่ที่ 1 โดยจะจัดอันดับทุกๆต้น ชั่วโมง โดยไม่แยกหมวดหมู่ของเกมส์

4. จัดอันดับโดยแยกหมวดหมู่ของเกมส์ เช่น Ragnarok Online

จะเป็นการจัดอันดับ ตามประเภทของเกมส์ โดยวัดจากคะแนนโหวต เมื่อถึงต้นชั่วโมง หากกระทู้ประเภทเกมส์นั้นๆ มีคะแนนโหวตสูงสุดจะได้ขึ้นตำแหน่งบนสุด

ข้อควรรู้

  • อันดับจะถูก Reset ทุกๆต้นชั่วโมง
  • ทุกๆวันเสาร์ เวลา 00.05น. (คืนวันศุกร์ไปวันเสาร์) แต้มของทุกกระทู้จะถูก Reset เป็น 0 เพื่อเริ่มจัดอันดับใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการไม่ผูกขาดกับเซิฟเวอร์ใดๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้เซิฟใหม่ได้โฆษณา